Jonathan Goldman: Zvuková rezonancia

JonathanGoldmanŽivot je proces a rytmus. Od jednoduchých pulsací jednobuněčných organismů až k rytmu našeho dechu. Tento rytmus někdy nazýváme periodicitou a myslíme tím aktivity, které se opakují v určitých cyklech.

Většina životních procesů je určována vnějšími rytmy přírody. Země se například otáčí okolo své osy a rotuje kolem Slunce, a kolem Země obíhá Měsíc. Jsme vyladěni na sluneční a měsíční cykly a niterně sledujeme různé rytmy, které takto vytvářejí. Dnem i nocí je tak vytvářeno i různé chování: obvykle ráno vstáváme a v noci jdeme spát. Je-li náš rytmus narušen, například když přeletíme tryskovým letadlem půl světa, máme potíže. Rozdílně se chováme i podle rozdílných ročních období. A nejen naše spánkové, ale i stravovací, trávicí a dokonce i sociální zvyky jsou ovlivněny rytmy těchto cyklů.

Zvuk a frekvence

Zvuk můžeme také chápat jako něco rytmického. Má formu vln, které měříme v cyklech za vteřinu (v Hertzích). Každý vlnový cyklus v přírodě můžeme rozeznat jako zvukový puls. Každá jednotlivá frekvence, kterou měříme, může být považována za rytmickou, a počet cyklů za vteřinu pak z oné frekvence dělá rytmus. Nízké noty pulzují mnohem pomaleji než vysoké noty. Nejnižší nota, která se dá zahrát na pianu, vibruje frekvencí 27,5 Hz. Nejvyšší má 4 1865 Hz.  Čítať viac z tohto článku

Vlastimil Marek: Léčivé vibrace

V dějinách evropské hudby nastává etapa,
kdy se ticho mění v hudbu a hudba v ticho.
Otta Svoboda

Současná muzikoterapie, založená na předpokladu, že duše je hudební, nebo jinak řečeno, vibrační povahy, pomáhá léčit celou řadu lidských problémů, od chronických depresí a Alzheimerovy choroby až k duchovním krizím.

Na začátku, podle sufíjského básníka 14. století Háfíze, Bůh vyrobil hliněnou figurku člověka a poprosil lidskou duši, aby do ní vstoupila. Duše ale odmítla, protože takovéto násilné vtělení (do hmoty) považovala za vězení. Byla přece zvyklá volně a neomezeně se pohybovat všemi pozemskými říšemi. Bůh tedy požádal anděly aby zahráli, a andělská hudba přivedla lidskou duši do takové extaze, že dobrovolně vstoupila do hliněné figurky člověka v naději, že ve hmotném těle uslyší hudbu ještě lépe. Háfíz k této legendě dodal: „Lidé říkají, že když slyšela andělskou hudbu, duše vstoupila do těla. Ve skutečnosti ta hudba byla duše sama.“

Nejen lidská duše: i ostatní světy a planety, hvězdy a atomy, jsou svou podstatou hudba. Zvuk je vibrace a vše ve vesmíru vibruje. Staří Hindové říkají „Nada Brahma“: Bůh (ve smyslu reality vesmíru) je Zvuk. Lidské uši dokáží rozeznat 1378 rozdílných tónů ve spektru od 16 do 25000 Hertzů (cyklů za sekundu). Mimo oblast slyšitelného spektra leží nesčetné písně, které naše omezené smysly nedokáží zachytit. Rozkvétající růže vydává, patřičně zesílený, zvuk podobající se varhanám. Atomy vydávají každý svůj specifický zvuk, který dohromady vytváří akordy molekul. Čítať viac z tohto článku

Vlastimil Marek: Tóny z neznáma – zázrak tibetských spievajúcich mís

MINOLTA DIGITAL CAMERALámaisté, buddhisté a mnozí další tvrdí, že energie a síla zvuku je tou nejčistší a nejmocnější energií. Zvuk je Pán, prvotní zvuk (na počátku byl zvuk). Člověk, který hledá Pravdu, musí následovat cestu zvuku. Dá se to dělat tak, že medituje, aby dosáhl bodu, kde, jak píše Alexandra David – Nealová, „neexistuje žádný názor ani představa, kde mysl přestává vytvářet iluze“. Jaké jsou pomůcky pro meditaci? V tibetské hudbě každý nástroj reprezentuje zvuk slyšený vnitřně, při meditaci. A jsme zpátky u tibetských mís, o kterých šamané říkají: „Sleduješ zvuk mísy a až přestane, sleduješ dál…“

Tibetské mísy, tedy to, co pod tímto názvem známe, ve velké většině pocházejí z Nepálu, Indie a Bhútánu – jen málokterá mísa je skutečně „tibetská“. Jsou to navíc „starožitnosti“ – od vpádu Číňanů v roce 1959 byla většina klášterů a přidružených řemeslných dílem rozprášena a zbořena.

Původně jsou mísy skutečnými mísami na jídlo. Každý mnich vlastní jen dvě věci – róbu a mísu. Pro mnohé mnichy v Tibetu pak byla taková mísa jediným „majetkem“ a v šedesátých letech jediným „zdrojem“ příjmu. Západní etnografové (především průkopník zájmu o mísy, Francouz dr. Alain Presencer) tím, že od lámů mísy kupovali, umožnili mnohým (i s rodinami) přežít. Tak se mísy dostaly nejen do vitrín sběratelů, ale i do rukou hudebníků. Čítať viac z tohto článku

Steven Halpern: Liečivá sila hudby

Steven Halpern hraje více jak dvacet pět let. Jako průkopník relaxační hudby vydal kolem padesáti vynikajících alb, kterých se ve světě prodalo více jak dva milióny kopií. Natáčel m.j. s Paulem Hornem, Georgií Kelly, kytaristou Jai Udalem, nigerijským bubeníkem Suru Ekshem. Je také autorem celé řady subliminálních nahrávek. Napsal knihu “Sound health”. Časopis Keyboard magazine ho jmenoval mezi dvanáct hudebníků, kteří změnili způsob hry a poslechu hudby v tomto století. Rozhovor vedl Dr. Daniel Redwood, chiropraktik a spisovatel, který žije ve Virginia Beach.

V roce 1969 jsem v rámci intenzívního studia léčivé síly hudby meditoval pod posvátnou sekvojí v Kalifornii. Najednou jsem uslyšel hudbu, která byla úplně jiná než cokoliv jsem předtím slyšel. Otevřelo to mé srdce a povzneslo duši. Obklopilo atmosférou klidu, míru a nekonečné lásky. Okamžitě jsem věděl, že tohle je moje životní poslání.  — Steven Halpern

spectrumsuite

Daniel Redwood: O léčivé síle hudby jsem poprvé slyšel před mnoha lety vyprávět folkovou zpěvačku Odettu. Kdy jste s tím přišel poprvé do styku vy?

Steven Halpern: Pokud si vzpomínám, tak to bylo na střední škole, četl jsem v nějakém časopise, jak Edgar Cayce říká, že hudba má moc léčit. Po roce 1965 jsem pak slyšel lidi mluvit o léčivé síle hudby a o tom, že tady existuje dlouhá tradice využití hudby pro léčebné účely, stále častěji. Začal jsem se o to více zajímat, začal jsem studovat knihy o Pythagorovi a léčebných postupech starých Řeků a Egypťanů. Problém byl, že neexistovaly nahrávky, abych slyšel, jak ta léčivá hudba vlastně zní. Čítať viac z tohto článku

Nová zvuková technológia

Po vyše 30 rokoch práce s technológiou binaurálnych pulzov ako prostriedkom facilitovania zmenených stavov vedomia u ľudí, vyvinul teraz Monroeov Inštitút novú zvukovú technológiu, ktorá má základ v princípoch pohybu zvuku, ktorú nazývame Modulácia priestorového uhla (angl. Spatial Angle Modulation™) alebo SAM, ktorá však nevyužíva binaurálne pulzy. Inštitút zamýšľa využívať technológiu SAM popri Hemi-Sync®.  Čítať viac z tohto článku

Relaxačné účinky šumu

Medzi populárne relaxačné nahrávky patria tie, ktoré obsahujú zvuky šumenia mora, dažďa, hrmenie búrky, praskot horiaceho ohňa či bublanie potôčika. A hoci na prvé počutie znejú celkom verne, málokto si uvedomuje, že v mnohých prípadoch ide o synteticky vytvorené šumy, napodobňujúce uvedené zvuky.

Pri vytváraní akustických imitácií, napr. šumu mora či dažďa, sa používajú zmesi zvukových frekvencií. Tie nesú označenia ako biely šum, ružový šum či hnedý šumČítať viac z tohto článku

Digitálne espresso

Dnešný zvukový darček na stiahnutie je trochu iný, než tie predchádzajúce: namiesto relaxačno-meditačných nahrávok vám totiž ponúkam nahrávku Digitálne espresso z dielne firmy Grasshopper Enterprises (od ktorej pochádza aj predošlý darček BrainFlex). Táto 10-minútová zvuková nahrávka je digitálnou náhradou za “šálku kávy”, pretože obsahuje špeciálne frekvencie, ktoré navodia stav podobný tomu, ktorý pozná váš mozog po vypití “šálky kávy”.

Schumannova rezonancia: frekvencia Zeme

Medzi obľúbené zvukové nahrávky, ktoré obsahujú frekvencie, nalaďujúce mozog do synchronizovanej aktivity, patria určite aj tie, ktoré obsahujú Schumannovu rezonanciu.

“Schumannova rezonancia” je označenie pre špecifickú zvukovú frekvenciu s kmitočtom okolo 7.83 Hz. Svoje pomenovanie nesie táto frekvencia po nemeckom fyzikovi, profesorovi Winfriedovi Ottovi Schumannovi z Mníchovskej Technickej univerzity, ktorý ju objavil v r. 1952. Profesor Schumann vtedy predpovedal, že v atmosfére Zeme – v akejsi “dutine” medzi povrchom zeme a ionosférou – sa nachádzajú stojace elektromagnetické vlny. Čítať viac z tohto článku

BrainFlex

Dnes vám ponúkam ďalší darček na stiahnutie – nahrávku BrainFlex, ktorej tvorcom je spoločnosť Grasshopper Enterprises a ktorá obsahuje zvukové frekvencie v rozsahu beta, alfa, theta, ale aj gamma. Nahrávku odporúčam počúvať v kľude, cez stereosluchátka. Nepoužívajte počas jazdy autom ani počas práce, vyžadujúcej sústredenosť.

Uvítam v komentároch vaše skúsenosti, či už s nahrávkou BrainFlex, alebo inými nahrávkami podobného typu..

Cesta do vnútra

Po dlhšom čase vám znovu ponúkam zvukový darček: nahrávku na stiahnutie. Tentoraz je to nahrávka Inner Journey od autora s umeleckým menom DJ Vishnu, ktorá obsahuje izochronické tóny v pásme delta, takže sa môžete tešiť na hlbokú, 30-minútovú meditáciu a krásny zážitok s naozaj príjemnou hudbou.

Upozornenie: V žiadnom prípade ju nepočúvajte počas jazdy autom, ani pri práci, ktorá vyžaduje zvýšenú pozornosť!